Účetnictví a daňová evidence

V oblasti vedení účetnictví a daňové evidence se věnujeme zejména následujícím činnostem.

 • kontrole a doplnění náležitostí veškerých dokladů dle aktuálních zákonných předpisů
 • zpracování dokladů a vyhotovení výstupních sestav v souladu splatnými právními předpisy:
  • vedení knihy pohledávek a závazků
  • vedení pokladní knihy
  • vedení knihy bankovních dokladů
  • vedení účetního deníku
  • vedení hlavní knihy analytické evidence
  • vnitropodnikové sledování
 • zpracování měsíčních či kvartálních uzávěrek
 • pravidelné měsíční zasílání účetních i ekonomických výsledků
 • zpracování roční účetní závěrky včetně příloh - výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výroční zpráva
 • poradenství v oblasti organizační a ekonomické
 • zpracování daňových přiznání k DPH včetně souhrnného přiznání k DPH
 • zpracování daně z příjmů fyzických a právnických osob
 • spolupráce při vytváření vnitřních směrnic, středisek, činností, zakázek
 • zpracování daně z nemovitostí, daně z převodu nemovitostí, dědické a darovací, daně silniční
 • zastupování při daňových kontrolách před správcem daně
 • firma poskytuje garance na způsobenou chybu krytou pojištěním

Zpracování dokladů probíhá externě v sídle naší společnosti, kdy vrámci dohody je možno pravidelné konzultace provádět vmístě sídla klienta.