Mzdy a personalistika

Společnost W&O, spol. s r.o.  se zabývá poskytováním komplexního mzdového servisu. Zpracováním mezd Vašich zaměstnanců profesionálními mzdovými účetními s dlouholetou zkušeností můžeme v plném rozsahu nahradit Vaši celou mzdovou účtárnu a výrazně přispět k úspoře nákladů.

Při uzavření smlouvy je odměna za veškeré související služby se mzdovou agendou stanovena formou měsíčního paušálu a je garantována po celé následující účetní období.

Provádíme především tyto činnosti:

 • zpracování mzdového účetnictví v souladu s platnými právními předpisy
 • vedení zákonem předepsané mzdové agendy
 • zpracování vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti, srážkovou daň
 • zpracování ročního zúčtování daní
 • zpracování ELDP
 • osobní poradenství pro Vaše
 • zpracování výkazů pro Český statistický úřad
 • tisk výplatních pásek
 • internetbanking, příkazy k úhradě a potřebné elektronické výstupy
 • spolupráce při vytváření vnitřních směrnic, středisek, činností, zakázek
 • na základě generální plné moci zastupujeme klienta na české správě sociálního pojištění i u zdravotních pojišťoven, včetně prováděných kontrol

Zpracování dokladů probíhá externě v sídle naší společnosti, kdy v rámci dohody je možno pravidelné konzultace provádět v místě sídla klienta.