Další ekonomické služby

Naše společnost poskytuje i tyto ekonomické služby.

 • poradenství v oblasti účetní a daňové problematiky
 • zajištění odložení daní vlastními daňovými poradci
 • zajištění služeb auditorů a znalců
 • příprava plánů a rozpočtů na další rok
 • správa ekonomické stránky společností
 • zpracování podnikatelských záměrů a zastupování při jednáních v bance
 • vedení pomocných evidencí (majetek, rezervy, sklady, …)
 • vedení podrozvahové evidence
 • vyplnění všech výkazů pro Český statistický úřad
 • zpracování výkazu pro INTRASTAT
 • realizace přechodu z daňové evidence na podvojné účetnictví
 • spolupráce při vytváření vnitřních směrnic, středisek, činností, zakázek
 • zastupování při daňových kontrolách před správcem daně
 • ekonomické a finanční analýzy
 • firma poskytuje garance na způsobenou chybu krytou pojištěním
 • porady k zajištění lepšího chodu a efektivnosti společnosti – revitalizace
 • porady při likvidaci společnosti
 • pomoc při ukončení činnosti
 • založení společnosti (právní pomoc, zápis do OR, registrace na daně, …)

Cenu pro každého klienta za prováděné služby stanovujeme individuálně na základě množství požadovaných služeb.

Ke zpracování účetnictví a mezd, popř. dalších agend, používáme ekonomický software ALTUS Vario včetně vyplnění požadovaných formulářů. Rozšíření nabídky dalších formulářů a dopisů realizujeme prostřednictvím software FORM studio.

Bezchybnost všech našich úkonů zajišťujeme vlastními kontrolními mechanismy za účelem minimalizace chyb, na které poskytujeme záruku.