Profil firmy

W&O, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 a doposud úspěšně plní své poslání předsevzaté při založení společnosti – a tím je spokojený zákazník.  Společnost W&O, spol. s r.o. se specializuje na zajišťování komplexních ekonomických služeb a vedení ekonomické agendy pro výrobní a obchodní firmy.

Naše společnost se soustřeďuje především na:

  • vedení podvojného účetnictví právnických a fyzických osob
  • vedení daňové evidence
  • vedení mzdové agendy a personalistiky
  • poradenství v oblasti účetní, daňové, organizační a ekonomické
  • zpracování daně z příjmů fyzických a právnických osob
  • zpracování daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, daně z převodu nemovitostí, daně dědické a darovací, daně silniční
  • zastupování při daňových kontrolách před správcem daně, při kontrolách na sociálním a zdravotním pojištění, popř. ostatních institucích
  • finanční analýzy a projekty
  • zpracování podnikatelských záměrů a zastupování při jednáních v bance
  • správu datových schránek

Pracovníci společnosti jsou průběžně proškolováni za účelem poskytnout klientovi služby na vysoké odborné úrovni. Jsme členy Komory daňových poradců ČR a Svazu účetních.

Bezchybnost všech našich úkonů zajišťujeme vlastními kontrolními mechanismy za účelem minimalizace chyb, na které poskytujeme záruku.